Sürdürülebilirlik Politikamız


                                                                                                                        POLİTİKAMIZ


Sürdürülebilir bir dünya için;


 • Misafirlerimizden, çalışanlarımızdan ve diğer paydaşlarımızdan gelen öneriler ve şikayetlerin değerlendirilmesi, çözüme kavuşturulması ve geri bildirilmesine önem veririz.
 • Sürdürülebilirlik anlayışı doğrultusunda, çalışanlarımızı bilinçlendirmek, gelişimine katkıda bulunmak amacıyla eğitimlerimizi yapar ve her aşamada aktif rol almalarını sağlarız.
 • Tüm faaliyetlerimizde yasalara ve mevzuatlara uyarız.


ÇEVRE KORUMA VE ATIK YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ


 •  Yasal düzenlemeler çerçevesinde faaliyetlerimizin çevre etki ve boyutunu değerlendirir ve etkimizin en aza indirilmesi için çalışmalar yaparız.
 •  Atıklarımızı kaynağında azaltmak için satın alma aşamasında değerlendirme yaparız.
 •  Atıklarımızı gruplarına ve tehlike sınıflarına göre en etkin şekilde ayırırız. Atıklarımızı sınıfına uygun lisanslı firmalara teslim ederiz.
 •  Atık miktarını azaltmayı hedefleriz.
 •  Tehlikeli maddeler ve kimyasalları yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerektiği kadar kullanırız.
 •  Atık ayrışımı, sıfır atık vb konularda personellerimize eğitimler verir, bu konularda etkinlikler düzenleyerek misafirlerimizin farkındalığını sağlarız.
 •  Doğal kaynaklarımızın etkin kullanımı için gerekli altyapı çalışmalarını yapar ve düzenli takip ederek azaltmayı amaçlarız.
 •  Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın, doğal kaynaklarımızı bilinçli şekilde kullanması konusunda farkındalık yaratırız.


SATIN ALMA POLİTİKAMIZ


 •  Otelimize aldığımız malzemelerde “geri dönüşüm” ve “çevre dostu” etiketi olanları tercih ederek doğayı korumaya katkıda bulunuruz. 
 •  Yerel tedarikçilerden ürün/mal tedariki sağlayarak bölge ekonomisine katkıda bulunur, karbon ayak izimizi azaltmaya çalışırız. Yerel tedarikçilerimizin oranını takip ederek sürekli artırmayı hedefleriz.


İSTİHDAM POLİTİKAMIZ


 •  Yerel halktan istihdam sağlayarak bölge kalkınmasına katkıda bulunuruz.
 •  Personellerimize adil ve huzurlu iş ortamı, hiçbir ayrımcılığın yapılmadığı, fırsat eşitliğinin sağlandığı ortamı oluşturmak prensibimizdir.
 •  Personellerimizi dinler, fikirlerin özgürce beyan edilebildiği, çözüme odaklanan, diyaloğun geliştirildiği bir iletişim modeli uygularız.


KÜLTÜREL FARKINDALIK POLİTİKAMIZ


 • Misafirlerimizin, bölgemizde bulunan doğal ve kültürel miraslara, yöresel ürün ve hizmetlere ulaşabilmesi için tanıtım ve etkinlikler gerçekleştiririz.
 • Yerel kültür, gelenek ve göreneklere sahip çıkılmasını sağlar; görüş, etnik köken, inanç ve savunmasız gruplar ile ilgili ayrımcı faaliyetlere izin vermeyiz. Gerek turistik amaçlı gerekse çalışmak için gelen ziyaretçilerin, farklı kültürleri ile bölgesel gelişime katkı sunduklarını, misafirperverlik gösterilmesi gerektiğini biliriz.
 • Tarihi ve arkeolojik eserlerin korunmasına destek veririz.
 • Faaliyetlerimiz kapsamında yerel özelliklerin, hassasiyetlerin ve yöre halkının ihtiyaçlarının dikkate alınması için görüşmeler yapar, iletişim kanalını açık tutarız.
 • Yöre halkı ile birlikte yardımlaşma, tarihi ve kültürel varlıkları koruma adına çalışmalar yapar, doğal dokunun korunmasına destek oluruz. 

 • Tüm paydaşlarımıza bölgenin yemek, aktivite, kültür ve geleneklerinin tanıtılmasında destek verir, (dini-kültürel mekânlar, doğal zenginlikler, biyoçeşitlilik vb.) personellerimize eğitim verir, misafirlerimize bilgilendirmelerde bulunuruz.
 • Bulunduğumuz coğrafyayı ve yerel toplumu iyi tanır, tarihi değerler ve geleneklerine saygı gösterir; ekonomik, sosyal, kültürel gelişimine katkıda bulunuruz.
 • Toplumun ve yerel paydaşların sosyal ve ekonomik kalkınmasına, yerel istihdama katkı sağlayacak toplumsal projeleri geliştirir/katkı sağlarız.


İNSAN HAKLARI POLİTİKAMIZ


 •  Birbirimizin görüşlerine saygılı davranırız.
 •  Açık, eşit fırsatlar sunan, şeffaf, adil, çalışan katılımına açık hareket ederiz.
 •  Cinsiyet, dil, ırk, yaş, sosyo-ekonomik durum, eğitim durumu, etnik köken, dini inanç vb. gibi konulardan doğan ayrımcılığa karşıyız.
 •  Sunduğumuz sosyal haklar, yan haklar ve ödüllerden tüm çalışanlarımızın eşit şekilde yararlanmasını sağlarız.


ERİŞİLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ


 • Özel gereksinime ihtiyaç duyan bireylerin (engelliler, çocuklar vb.) ürün ve hizmetlerimize erişimi için kolaylıklar düşünerek faaliyetlerimizi gerçekleştiririz.
 • Tesisimizde özel korunmaya ihtiyacı olan misafir ve çalışanlarımızın hiçbir şekilde zarar görmeyeceği, tüm sorunlarının rahatlıkla iletilebileceği ve çözülebileceği ortamı sağlarız 
 • Sürdürülebilirlik yönetim sistemimizde uygulama ve hedeflerimizi sürekli izler, ölçer ve gerekli olduğunda düzeltici faaliyetlerimizi başlatır, planlar ve sonuçlandırırız. 
 • Özel gereksinimi, fiziksel hassasiyetleri ve zorlukları olan tüm misafirlerimiz, personel ve ziyaretçilerimiz için erişilebilirlik, sağlık ve güvenlik standartlarını önemsiyor ve tatillerini geçirdikleri veya çalıştıkları ortamları bu standartlar doğrultusunda düzenliyoruz.


ÇOCUK HAKLARI POLİTİKAMIZ

 •  Otelimizde çocuk işçi çalıştırılmaz ve tüm iş ortaklarımızdan da aynı hassasiyeti bekleriz.
 •  Tesis içerisinde çocukların gelişimine katkıda bulunan, düşünce ve isteklerini, duygularını rahatça ifade edebilecekleri, kendilerini özgür ve rahat hissedecekleri ortamlar/olanaklar sağlarız.
 •  Sunum alanlarımızda servis önceliğini veririz.
 •  Personellerimize, çocuk hakları/istismarı konusunda bilinçlendirme eğitimleri veririz.
 •  Ailelerin çocuklarına karşı tutum ve davranışlarının, fiziksel-sözlü-psikolojik şiddet veya ihmal belirtilerinin farkındalık yaratmaya çalışırız.
 •  Çocukların katıldıkları aktivitelerde yetişkin gözetimi altında olduklarından emin oluruz.
 •  Çocukları emanet aldığımız ortamlarda (mini clup vb.) gözlerimizi üzerlerinden ayırmaz, ebeveynlerine teslim ederiz.
 •  Çocuk haklarının korunması konusunda ilgili projelere destek veririz.
 •  Çocuklar ile ilgili şüpheli hareketlere şahit olduğumuzda öncelikle otel yönetimine bilgi verir, gerekli görülen durumlarda Sosyal Destek Hattı’ndan yardım isteriz.


İSTİHDAM, KADIN HAKLARI VE EŞİTLİK POLİTİKAMIZ

 •  Cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.
 •  Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız.
 •  Cinsiyet ayrımı yapmadan «eşit işe eşit ücret» politikası ile hareket ederiz.
 •  Yerel halktan istihdam sağlayarak bölge kalkınmasına katkıda bulunuruz. 
 •  Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız.
 •  İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı sağlarız.
 •  Kadınların yönetim kademelerinde olmaları için eşit fırsatlar sunarız.
 •  Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz kalmasına müsaade etmeyiz.
 •  Tüm personellerimizin kendilerini rahatlıkla ifade edebilmesi için iletişim kanalları çeşitlendirilmiştir ve aktif olarak kullanılmaktadır (şikayet web kanalı/şikayet kutusu/ rehber yönetici) ayrıca gerektiği durumlarda aile ve sosyal hizmetler bakanlığının sosyal destek hattından yararlanmaktayız
 •  Tüm çalışanlarımıza; özel korumalı gruplara (kadın, çocuk, engelli, stajyer, azınlıklar vb.) davranış konulu eğitimleri düzenli olarak vermekteyiz.


ÇALIŞANLARIMIZA YÖNELİK AÇIK KAPI POLİTİKAMIZ


 •  Çalışanlarımız tüm istek ve şikayetlerini gizlilik çerçevesinde yapabilirler
 •  İstismar, taciz, mobing, ayrımcılık, sözlü şiddet vb. durumlarda şikayet kanallarımız yine gizlilik çerçevesinde kullanıma sunulmuştur
 •  Açık kapı çerçevesinde iletişim kanallarımız şunlardır; E-mail, telefon, şikayet kutusu, mobil uygulama, İnsan kaynakları yöneticisi ile yüz yüze   görüşme