Entegre Kalite Politikası

  • İlkelerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda faaliyetlerimizi gerçekleştirmek
  • Kalite yönetimi, çevre duyarlılığı, iş sağlığı ve güvenliği, gıda güvenliği ve enerji verimliliği konularında; hassasiyetimizden ödün vermeden,
  • kuralları uygulayan, kontrol eden, geliştiren, sürekli iyileştirmeyi benimseyen tesislerimizle, sürdürülebilir bir dünya için sorumluluklarımızı yerine getirmek
  • Misafirlerimizin ve tüm paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini anlamak, bu doğrultuda ürün ve hizmet kalitemizi arttırmak 
  • Enerji performansını etkileyen, verimliliği artıran tasarım faaliyetlerini desteklemek, gerektiğinde ürün ve hizmetleri tedarik etmek
  • Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, enerji yönetim sistemi ve enerji performansını ve gıda güvenliği şartlarını sürekli iyileştirmek
  • Turizm ve otelcilik sektörünü kapsayan yasalara, mevzuatlara, çevresel uygunluklara, enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin uygulanabilir yasal şartlara ve diğer şartlara göre faaliyetlerimizi sürdürmek
  • Çevre kirliliğini önleyerek ve çevresel duyarlılığımızı en üst seviyede tutarak doğamızı korumak
  • Çalışanlarımızın eğitim, yetkinlik ve gelişim sürecini yön vererek farkındalığı arttırmak
  • Kurum, kuruluş ve paydaşlarımızla iletişimi sürekli kılmak 


                                                                                                                                                                   Yönetim Kurulu Başkanı
                   KYS.GM.01                                                                                                                                         Rev:04/10.01.2024